Astăzi s-a desfasurat Consfătuirea județeana a profesorilor de limbi moderne din județul Călărași.
În a doua parte a activității a avut loc diseminarea a doua mobilități de formare din cadrul Programului Erasmus+ de către prof. Parapiru Elena-Monica participanta la cursul de formare “The 4Cs: Creativity, Critical Thinking, Communication and Collaboration in Schools“ (28 martie – 2 aprilie 2022, Florența – Italia) si prof. Florescu Cosmin participant la cursul “Climate Change and Global Citizenship Education” (11-16 iulie 2022, Dublin – Irlanda).